Tariş İncir Birliği | 1915

Kuru İncirin Önemi

Kuru İncirin Önemi

Ekonomik ve Sosyal Önemi

Kuru incir, ülkemiz geleneksel kuru meyve ihracatı içinde önemli yeri olan tarımsal ürünlerimizden biridir. Dünya kuru incir üretim ve ticaretinde, gerek kalite ve gerekse ticaret hacmi açısından ilk sırada yer alan ülkemizde kurutmalık incir, yetiştirilmesi ve kurutulması sırasında belirli ekolojik isteklerinin olmasından dolayı, Ege Bölgesi’nin Büyük ve Küçük Menderes Havzalarına lokalize olmuştur.

Yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 100.000 ton civarında olan Dünya kuru incir üretiminin yarısından fazla bir bölümü ülkemiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Dünya kuru incir üretiminin % 15-20’si üretici ülkeler tarafından tüketilmekte olup, üretici ülkelerin iç tüketiminden arta kalan kısım ise, ihracata konu olmaktadır. Dünya piyasalarında ihraç olunan kuru incirin yaklaşık % 60-65’i ülkemiz tarafından karşılanmaktadır. Dünya kuru incir üretiminde olduğu gibi, ihracatında da birinci sırada yer alan ülkemiz, bu konumu nedeni ile dünya fiyatlarını da önemli ölçüde etkilemektedir.

Üretimin hemen hemen tamamına yakın bir kısmının ihraç edilmesi nedeni ile Türkiye ekonomisi için önemli bir ürün olan kuru incirden, yaklaşık 200-300 milyon döviz girdisi sağlanmaktadır.

İncir üretim bölgelerinin büyük bir kısmı kır kesimlerde ve şehir merkezlerine uzak bölgelerde olduğundan, incir tarımı yapan ailelerin yan uğraşları bulunmamaktadır. Bir kısmı ikinci ürün olarak zeytin tarımı ile de uğraşmakta, ancak çoğunluğu geçimini sadece incir ürünü gelirinden karşılamaktadır.

Bölgemizde küçük aile tipi işletmeciliği şeklinde yapılan incir yetiştiriciliğinde hasat döneminde ihtiyaç duyulan ek iş gücü, işlenmesi ve piyasaya sunulmasında hizmet verenlerle birlikte 200.000 civarında büyük bir kesimin geçimini sağlaması nedeni ile ürünün sosyal önemi de büyüktür.