Tariş İncir Birliği | 1915

Hukuki Yapı

Hukuki Yapı

S.S. TARİŞ İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun’a, Tarım Satış Kooperatifi Ana Sözleşmesi ile Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ana Sözleşmesi ve 12.01.2017 tarih, 29946 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ana Sözleşme değişiklikleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ana Sözleşmesi’nin 21. maddesine göre birliklerin organları, Genel Kurul ve Yönetim kuruludur. Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ana Sözleşmesi’nin 22. maddesine göre, birliğin en yetkili organı bütün ortak kooperatifleri temsil eden genel kurul olup, kooperatiflerce seçilen temsilcilerden oluşur.

  • S.S. TARİŞ İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği özel hukuk tüzel kişisidir.