Tariş İncir Birliği | 1915

Kalite Anlayışımız

 

Tariş kalite anlayışını, 1915’ten bugüne kooperatifçilik bilinci ile çizgisinden sapmadan, üretici ve tüketici arasında üstlenilen görevde başarılı olma hedefi üzerine kurgulamıştır.

 

Tariş, İnsan, gıda ve çevre güvenliğini tehlikeye sokacak riskleri minimize ederek, güvenli üretim anlayışı her şeyden üstün tutmayı hedefler, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem vererek sürekli iyileştirmeyi sağlamayı amaçlar. Tariş, ürün kalitesini artırarak temiz, sağlıklı ve güvenilir ürünler sunmayı misyon edinmiştir. İmalatta standardı sağlamak, yasal ve gıda mevzuat şartlarına uygun üretim yapmak ve ölçülebilir kalite hedeflerini yakalarken sürekliliği sağlamak Tariş’in kalite anlayışının en önemli parçalarını oluşturmaktadır.

 

Tüketici ihtiyaç ve beklentilerine cevap vererek müşteri memnuniyetini sağlamanın öneminin farkında olan Tariş İncir Birliği, ekonomik verimliliği artırmak ve çalışanlarının aktif katılımının sağlandığı çağdaş bir çalışma ortamında teknolojik gelişmeler ışığında güncel ve etkin işletmecilik kurallarını uygulama yolunda yıllardan beri emin adımlarla ilerlemektedir.

 

 

Tariş İncir Birliği, iç ve dış piyasadaki müşterilerinin ve ilgili tarafların gelişen ve değişen beklentilerini tam olarak anlayarak Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri kriterlerine uygun kaliteli ve güvenli ürünler üretme hedefiyle hareket etmektedir.

Tariş, işletme girişinden sevkiyata kadar Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistem şartları altında, Yasal Şartlara, Ulusal ve Uluslararası standartlara, müşteri spesifikasyonlarına, Türk Gıda Kodeksi’ne uygun Kuru İncir ve İncir Ezmesi Ürünleri, Çikolatalı İncir Draje, Lokum ve Kuru Kayısı üretimini yapmaktadır.

Personel hijyeni ve eğitimini önemseyerek, işletme içerisinde çapraz bulaşmayı ve kirliliği önleyecek hijyenik koşullar oluşturarak üretimlerine devam eden Tariş, eğitimli ve bilinçli personel yaklaşımını benimsemekte ve personellerin bilgi ve becerisinin artırılması için eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Tariş ürünleri, fiziksel, kimyasal, alerjenik, biyolojik, radyolojik, gıda bütünlüğü ve gıda savunması tehlikelerini göz önünde bulundurarak üretilmektedir.

Tariş İncir Birliği; işletme koşulları, üretim kalitesi, müşteri ilişkileri süreçleri, kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemi sürekliliği gibi üretim süreçleri açısından verimliliğini sürekli iyileştirerek, müşterilerine güvenli ve kaliteli ürünler sunmaya devam etmektedir.